Gre za uvodno srečanje skupine, katerega temeljni namen je:

- oblikovanje skupine,

- seznanjanje udeležencev z vsebino usposabljanja, 

- seznanjanje udeležencev s predavatelji v okviru usposabljanja.