Oris teme

  • Predstavitev vsebine programa ter dogovor o preverjanju