Za infrastrukturno podporo pri izvajanju usposabljanj in spopolnjevanj s področja kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo ali za kombinirane oblike izvedb smo vzpostavili posebno spletno učno okolje v odprtokodnem sistemu Moodle.  

Za potrebe podpore delovanja omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo vzpostavili spletno infrastrukturno podporo aktivnostim omrežja: 

      • spletno učilnico za delujoče svetovalce za kakovost, ki svetovalcem za kakovost omogoča medsebojno komunikacijo, usposabljanje in delo na skupnih aktivnostih omrežja svetovalcev za kakovost in
      • spletne učilnice za nove svetovalce za kakovost, ki so se že oz. se še bodo usposabljali za to vlogo.

Za potrebe izvajanja Programa temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti smo vzpostavili podkategorijo, v kateri bomo omogočili:
      • spletne učilnice za udeležence posameznega modula v okviru izvajanja programa temeljnega usposabljanja.