Oris teme

  • Splošno

  • Ugotavljanje potreb v okolju

  • Oblikovanje ciljev študijskega krožka

  • Pridobivanje članov, metode in oblike dela

    • Odprto: torek, 21. marec 2023, 00.00
      Rok za oddajo: petek, 28. april 2023, 01.00