Nalaganje
Click if page fails to load
 • Dobrodošli v naši skupni spletni učilnici! 


  Spletna učilnica je namenjena podpori usposabljanju z naslovom
   Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena samoevalvacija v svetovalni dejavnosti za odrasle, ki se izvaja kot javna služba.


  Za zaključeno skupino
   udeležencev - svetovalcev v svetovalni dejavnosti za odrasle, ki se izvaja kot javna služba - smo pripravili program usposabljanja, ki obravnava tematike presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti za odrasle. Usposabljanje poteka v okviru ESS projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

  Udeleženci se boste v programu seznanili s pristopom za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalni dejavnosti za odrasle, z notranjim sistemom kakovosti organizacije in umestitvijo svetovalne dejavnosti vanj, z značilnostmi sprotnega spremljanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije, spoznali boste metodološke vidike samoevalvacije, naučili se boste izbrati kazalnike kakovosti in standarde kakovosti za samoevalvacijo, oblikovati samoevalvacijska vprašanja, se naučili izbora ustreznih subjektov in metod za samoevalvacijo ter izdelali samoevalvacijski načrt za svetovalno dejavnost za odrasle.

  Skupno trajanje programa je 16 pedagoških ur
  • Organizirano izobraževanje v obsegu 12 pedagoških ur bomo izpeljali 7. aprila 2022 (8 ur v živo v prostorih ACS; predavanja, delo v skupinah) ter 21. aprila 2022 (4 ure v obliki e-izobraževanja na daljavo v orodju Zoom; predavanja, delo v skupinah). 
  • Organizirano samostojno učenje udeležencev v spletni učilnici Moodle v obsegu 4 pedagoške ure bo potekalo od petka, 8. aprila do četrtka, 14. aprila 2022.

  Spletno učilnico smo oblikovali v podporo vašemu usposabljanju. V njej boste našli različne učne vire, ki vam bodo v pomoč pri samostojnem učenju (PPT predstavitve, videoposnetke, učne liste, spletne povezave idr.). S pomočjo splošnega foruma "Obvestila ACS" vas bomo sproti informirali o novostih pri usposabljanju, po potrebi pa bomo oblikovali nove forume, ki bodo namenjeni naši skupni komunikaciji in komunikaciji med vami. 


  Želimo vam uspešno usposabljanje!

  Ekipa za izvedbo usposabljanja z ACS

 • Četrtek, 7. 4. 2022 (usposabljanje v živo, ACS, 8 ur)

 • Petek, 8. 4. 2022 – četrtek, 14. 4. 2022 (organizirano samostojno ...

 • Četrtek, 21. 4. 2022 (e-izobraževanje v Zoom, 4 ure)

 • ODDAJA KONČNEGA SAMOEVALVACIJSKEGA NAČRTA