Oris teme

 • Obvestila

  SVOS-logo

  Dobrodošli v spletni učilnici!

  prijavili ste se v spletno učilnico temeljnega usposabljanja za vpeljavo inštrumenta SVOS v vaši organizaciji.

  Celotno vsebino usposabljanja smo razdelili v tri poglavja:

  1. Prvo poglavje obravnava temeljne spretnosti.
  2. V drugem poglavju spoznate inštrument SVOS in njegove posebnosti ter delo Nacionalne točke Ocenjevanja spretnosti (krajše NTSO).
  3. Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi osrednjega pripomočka pri delu z inštrumentom SVOS, t.j. aplikacija Pisarna SVOS.

  Vsako poglavje je sestavljeno iz treh enot:
  • Lekcija: Vsaka lekcija je sestavljena iz več manjših lekcij, od katerih vsaka predstavlja določen vsebinski sklop. To so lahko besedila, ki jih morate prebrati, ali posnetki predavanj.

   Navodila za delo v posamezni mini lekciji so označena s simbolom ▶️ in so zapisana v ležeči pisavi. Ponekod je dodana usmeritev za dodatno branje s simbolom 📚, prav tako zapisana v ležeči pisavi.

  • Literatura: Pod literaturo najdete dodatna elektronska gradiva in spletne povezave, ki vam podrobneje pojasnjujejo lekcijo,
  • Naloga: Na koncu vsakega poglavja imate nalogo, v kateri zapisujete svoja mnenja in opažanja glede predelane vsebine. Naloge so obvezni del usposabljanja in pogoj za pridobitev potrdila o opravljenem usposabljanju.
  • Kot zaključek posameznega poglavja sledi srečanje na daljavo. Na ta način boste postopno pridobili informacije o tematiki, razmislili o prebranem oziroma slišanem, v zaključku poglavja pa prediskutirali z nami in znanje uporabili pri svojem delu.
  Za obravnavo posameznega poglavja smo predvideli 7 koledarskih dni oziroma po urniku, ki smo ga določili ob začetku usposabljanja.

  Učilnica je pripravljena tako, da boste lahko večino vsebin predelali samostojno. Tekom usvajanja predvidenih tematskih sklopov bomo v telefonskem kontaktu ali kontaktu po elektronski pošti tako za dodatno vsebinsko razlago kot tudi tehnično pomoč. Pišete nam lahko na mail (darija.premk@acs.si ali alenka.strukelj@acs.si) ali se slišimo po telefonu (01/5842-592 ali 01/5842-580).

  Prijetno učenje!

  Ekipa SVOS

 • 1. POGLAVJE: Česa si lahko obetamo v Sloveniji ob tako nizkih ravneh spretnosti

  V tem delu spletne učilnice se boste seznanili s:

  • pojmom temeljne spretnosti,
  • stanjem temeljnih spretnosti v Sloveniji in 
  • utemeljenostjo uporabe inštrumenta SVOS pri nas.
  Poglavje obsega literaturo s področja pismenosti in temeljnih spretnosti ter ogled dveh predavanj. Na koncu poglavja vas čaka oddaja naloge in srečanje na daljavo.

  Da boste lažje razmislili in si oblikovali stališče o predstavljeni vsebini, smo v spletni učilnici pripravili nekaj vprašanj, ki vas bodo vodila pri razmislekih in pisanju mnenj po vsakem zaključenem vsebinskem sklopu.

  V tem poglavju vas čaka:

  • izpolnjevanje kratkega vprašalnika za ogrevanje, ki vas bo usmerili v tematiko tega poglavja,
  • nadaljujte z Lekcijo Spoznavanje pojma temeljnih spretnosti,
  • nato preglejte razdelek Literatura na temo spretnosti,
  • razmislite, sestavite in oddajte Nalogo: Razmislek o temeljnih spretnostih.

 • 2. POGLAVJE: Uspešna uporaba SVOS v izobraževalne namene

  Vsebine tega poglavja so strukturirane na dva dela.

  • V prvem delu vas seznanjamo s posebnostmi inštrumenta SVOS.
  • Drugi del pa je namenjen predstavitvi Nacionalne točke Spretnosti odraslih (krajše NTSO). 

  NTSO je bila v okviru ESS projekta "Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016-2022" ustanovljena na Andragoškem centru Slovenije za vpeljevanje inštrumenta SVOS v Sloveniji. Cilj projekta je spodbujanje vključevanja v izobraževanje in dvig kakovosti izobraževanja ranljivih skupin, ki ga med drugim dosegamo tudi z razvojem strokovnih gradiv, pripomočkov in pristopov v inovativnih učnih okoljih.

  Tako je inštrument SVOS, ki omogoča odraslemu individualno testiranje zmožnosti, eden od novih diagnostičnih inštrumentov na področju razvijanja pismenosti odraslih.

  Ker je inštrument zahteven za uporabo, je NTSO razvila model vpeljevanja in hkrati podporni sistem na lokalnem nivoju, ki ga predstavljamo v tem poglavju.

  Tematiki sta predstavljeni v krajših predavanjih kot tudi v gradivih, ki so shranjena pod literaturo.

  V okviru tega poglavja:

  • obravnavate vsebine v Lekciji 1: Značilnosti inštrumenta SVOS,
  • obravnavate vsebine v Lekciji 2: Vloga Nacionalne Točke Spretnosti Odraslih (krajše NTSO) in Lokalnih Točk (krajše LT),
  • je na voljo Literatura in
  • priprava in oddaja naloge v razdelku Naloga: Razmislek o uporabi SVOS.

 • 3. POGLAVJE: Delo z aplikacijo Pisarna SVOS

  Pisarna SVOS je aplikacija, ki vam bo služila kot pripomoček za razdeljevanje vstopnih številk odraslim, sledenje njihovemu poteku ocenjevanja in komuniciranje z NTSO in udeleženci.

  Učenje pričnite z lekcijo, ki vsebuje opis Pisarne SVOS, in si nato oglejte predavanje. Lekcija vključuje tudi praktična preizkusa dela z aplikacijo, ki jo boste najprej testirali v varnem testnem okolju (t.i. peskovnikih), nato pa pri delu z dejanskimi udeleženci. V ta namen vam bomo poslali uporabniško ime in geslo za dostop do Pisarne SVOS, ki ga boste uporabljali tudi kasneje pri delu oziroma pri izpeljavi individualnega ocenjevanja SVOS z vašimi uporabniki.

  V tem poglavju imate pod literaturo pripravljen priročnik za delo z aplikacijo. Opremljen je z razlago in nazornimi, kratkimi posnetki.

  Tokratna naloga zajema vsebino usposabljanja v celoti, saj boste pripravili načrt vpeljave inštrumenta SVOS v svoji organizaciji.

  Poglavje sestavljajo:

  • Lekcija: Spoznavanje aplikacije Pisarna SVOS,
  • Literatura,
  • Naloga: Priprava in oddaja operativnega načrta SVOS in njegove uporabe rezultatov v okviru lastne organizacije.


  V tem poglavju bo ves čas odprt FORUM, na katerem bo prostor tudi za vaša vprašanja. Vabimo vas, da sledite razpravi.